Popkoor
B
ea-Tkidz

Popkoor Bea-T is een gemengd pop (zang) koor dat al sinds 2007 uit een gemotiveerde groep volwassenen  bestaat. Zij zingen 4 tot 6 stemmig. Daarnaast zijn er steeds meer kinderen die veel plezier beleven aan zingen.
In Lelystad is het zangaanbod voor kinderen echter zeer beperkt; tot nu!
In september 2012 starten de enthousiastelingen achter het grote popkoor Bea-T een jeugdafdeling.

Voor wie?
Kinderen van 8 jaar en ouder die op de basisschool zitten, kunnen meezingen bij Popkoor Bea-Tkidz.
Er wordt gezongen tussen 16.00 en 16.45.
Op de eerste dag, vrijdag 7 september, kunnen kinderen zich met aanwezigheid van hun ouder/verzorger inschrijven.
Deze inschrijving vindt plaats tussen 16.00 en 16.45.
In principe kunnen er maximaal 25 kinderen deelnemen; waarna er een wachtlijst is.
Kosten
De inschrijfkosten zijn eenmalig 12,-- en deelname is 12,-- per maand. Dit is inclusief een glaasje limonade tijdens iedere oefenmiddag.

Wat en hoe?

Het repertoire zal o.a. bestaan uit voor de jeugd toegesneden popsongs. Bij kinderen is zingen en bewegen niet te onderscheiden. Daarom zal ook beweging ter ondersteuning van de zang worden ingezet. De kinderen ontvangen op 14 september hun persoonlijke Bea-Tkidz-map waarin zij hun songteksten kunnen bewaren en waarin ouderinformatie wordt opgeborgen ter correspondentie. De kinderen kunnen thuis oefenen met oefen-CD's uit eigen productie. De kinderen zingen onder begeleiding van de songcoach Brigitte Buringa. Ondersteuning zal verleend worden door Emmy Seilberger. Zij zijn tevens bestuursleden van Bea-T. Iedere oefenmiddag wordt afgesloten met wat drinken waarbij ouders/verzorgers binnen mogen komen om de kinderen op te halen. Wanneer uw kind zelfstandig naar huis mag, wordt dit bij de inschrijving vastgelegd op het inschrijfformulier.

Tijdens schoolvakanties is er geen oefenmiddag. In de maanden juli en augustus is er een zomerstop. Deze twee maanden betaalt u dan niets! In september zal het vakantierooster worden doorgegeven.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via het contactformulier.

"zoek de Bea-T in jezelf!"