Huishoudelijk reglement

1) Doel van Popkoor Jeans with BeaT

Popkoor Jeans with BeaT is een gemengd pop (zang)koor dat op een ontspannen manier populaire songs ten gehore brengt. Ondanks het feit dat ontspanning voorop staat, tracht Popkoor Jeans with BeaT een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Popkoor Jeans with BeaT heeft geen politieke of geloofsovertuigende achtergronden en is voor een ieder vanaf 18 jaar toegankelijk. Popkoor Jeans with BeaT staat onder nummer 39098725 ingeschreven bij de kamer van koophandel.

2) Nieuwe deelnemers

Een nieuw ingeschreven deelnemer wordt, na betaling van het inschrijfgeld, voorzien van: een map met songteksten, inlogcode voor de HiDrive met oefenfragmenten, plus een Jeans with BeaT badge. Deze blijven eigendom van Popkoor Jeans with BeaT. De badge wordt gedragen tijdens de repetities en wordt telkens, na afloop van de repetitie, weer ingeleverd bij de ledenadministratie. Na inschrijving blijft een deelnemer ten minste 6 betaalde maanden ingeschreven.

3) Bijdrage

Deze dient bij voorkeur per kwartaal vooruit te worden voldaan. De administratie geeft de voorkeur aan een maandelijkse machtiging voor automatische incasso. De bijdrage kan worden overgemaakt op rekeningnummer NL28 INGB 0003 2442 63 t.n.v. Stichting BeaT te Lelystad o.v.v. inschrijvingsnummer, naam en periode. De vakantiemaanden juli en augustus kennen geen bijdrage.

Bij een betalingsachterstand zal men door of namens de administratie hieraan herinnerd worden. Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer, zal de deelname worden beŽindigd. Bij niet tijdige betaling kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Alle kosten die voorvloeien uit het niet of niet tijdig betalen zijn voor rekening van de deelnemer.

4) BeŽindiging deelname:

Dit dient schriftelijk te worden gedaan bij de administratie. De opzegtermijn is een maand, ingaande op de eerste dag van de volgende maand. Indien er halverwege de maand wordt opgezegd, vindt er geen restitutie van de bijdrage van de al lopende maand plaats. Bij beŽindiging van de deelname, dienen de zang-oefencdís en de map met songteksten binnen een maand te worden ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering dient de maandbijdrage alsnog te worden betaald. Bij beschadiging of verlies of wanneer de (eventuele) cdís en map mťt songteksten niet worden ingeleverd, wordt de vervangingswaarde bij de betreffende deelnemer in rekening gebracht.

5) Repeteren:

Er wordt gerepeteerd in het gebouw van "Montessorischool de Wildzang" te Lelystad op dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur. De ruimte zal vanaf 19.30 uur toegankelijk zijn. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij thuis oefenen met de door Popkoor Jeans with BeaT verstrekte oefenfragmenten. Deze worden gedeeld met de deelnemers via HiDrive. In het gebouw is het niet toegestaan om (elektronisch) te roken en/of alcohol te gebruiken. In de maanden juli en augustus wordt er niet gerepeteerd.

6) Optredens:

Popkoor Jeans with BeaT treedt ongeveer zes maal per jaar op. Dit gebeurd bij voorkeur overdekt (binnen) zijn, maar kan ook buiten zijn. Van alle deelnemers wordt verwacht dat ze deelnemen aan de optredens. Tijdens deze optredens wordt kleding gedragen in de combinatie effen wit en spijkerblauw, aangevuld met geleverde accessoires door het bestuur. Dit is gedaan om, ondanks de ongedwongenheid waarmee het koor zich presenteert, toch als een bepaalde eenheid naar buiten te treden. Tijdens kerstoptredens wordt de kledingstijl aangepast. Deze informatie wordt tijdig gedeeld.

7) Informatievoorziening:

Iedere deelnemer wordt mondeling, via email en/of via de info-groepsapp (zo nodig schriftelijk) op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen Popkoor Jeans with BeaT aangaande. Hierbij wordt gedacht aan b.v. optredens, nieuwe songs, wijziging repetities etc.

8) Verhindering:

Bij verhindering tot het volgen van een repetitie dient daarvan tijdig melding worden gedaan via Whatsapp bij

Marcel 06-26402463 of Brigitte 06-49824410. Afmeldingen kunnen ook via de mail: popkoorbea.t@gmail.com worden doorgegeven. Popkoor Jeans with BeaT maakt gebruik van een online familie-agenda waarop afmeldingen moeten worden aangegeven.

Januari 2019