Huishoudelijk reglement

1) Doel van Bea-Tkidz

Popkoor Bea-Tkidz is een gemengd pop (zang) koor voor kinderen in de leeftijd vanaf 7 jaar, dat op een ontspannen manier populaire songs ten gehore brengt. Ondanks het feit dat ontspanning voorop staat, tracht Bea-Tkidz een zo hoog mogelijk niveau te bereiken. Bea-Tkidz is onderdeel van Stichting Bea-T. Bea-T heeft geen politieke of geloofsovertuigende achtergronden. Stichting Bea-T staat onder nummer 39098725 ingeschreven bij de kamer van koophandel.

2) Nieuwe deelnemers

Een nieuw ingeschreven deelnemer wordt, na betaling van het inschrijfgeld, voorzien van: een map met songteksten, zang-oefencdís en een Bea-Tkidz badge. Deze blijven eigendom van Bea-Tkidz. De badge wordt gedragen tijdens de repetities en wordt telkens, na afloop van de repetitie, weer ingeleverd bij de ledenadministratie.

3) Bijdrage

Deze dient per kwartaal vooruit te worden voldaan. De administratie geeft de voorkeur aan een machtiging voor automatische incasso. De bijdrage kan worden overgemaakt op ING rekeningnummer NL28 INGB 0003 2442 63 t.n.v. Stichting Bea-T te Lelystad o.v.v. inschrijvingsnummer, naam en periode. Voor de vastgestelde repetitiemaanden betaald u de maandelijkse bijdrage, zoals aangegeven op het inschrijfformulier.

Bij betalingsachterstand zal men door of namens de administratie hieraan herinnerd worden. Bij een betalingsachterstand van 3 maanden of meer, zal de deelname worden beŽindigd. Bij niet tijdige betaling zullen er kosten (administratieve kosten en kosten die voortvloeien uit het inschakelen van derden) in rekening worden gebracht. Alle kosten die voortvloeien uit het niet of niet tijdig betalen zijn voor rekening van de deelnemer.

4) BeŽindiging deelname:

Dit dient schriftelijk te worden gedaan bij de administratie. De opzegtermijn is een maand. Indien er halverwege de maand wordt opgezegd, vindt er geen restitutie van de bijdrage van de al lopende maand plaats. Bij beŽindiging van de deelname, dienen de zang-oefencdís en de map met songteksten binnen een maand te worden ingeleverd. Bij niet tijdige inlevering dient de maandbijdrage alsnog te worden betaald. Bij beschadiging of verlies of wanneer de cdís en map mťt songteksten niet worden ingeleverd, wordt de vervangingswaarde bij de betreffende deelnemer in rekening gebracht.

5) Repeteren:

Er wordt gerepeteerd in het gebouw van ďMontessorischool de WildzangĒ te Lelystad op maandagmiddag van 16.30 uur - 17.15 uur. De ruimte zal vanaf 16.15 uur toegankelijk zijn. Er wordt van de deelnemers verwacht dat zij thuis oefenen met de door Bea-Tkidz verstrekte cdís. In het gebouw is het niet toegestaan om te roken en/of alcohol te gebruiken. Tijdens de  vastgestelde repetitiemaanden betaald u de maandelijkse bijdrage, zoals aangegeven op het inschrijfformulier.

6) Optredens:

Bea-Tkidz treedt een aantal maal per jaar op. Dit zal eventueel samen zijn met popkoor Bea-T. Tijdens deze optredens wordt kleding gedragen in de combinatie effen wit en spijkerblauw, aangevuld met geleverde accessoires door het bestuur. Dit is gedaan om, ondanks de ongedwongenheid waarmee het koor zich presenteert, toch als een bepaalde eenheid naar buiten te treden. Een inschrijving bij popkoor Bea-Tkidz betekent deelname aan optredens.

7) Informatievoorziening:

De ouder(s) en/of verzorger(s) van de deelnemers worden mondeling of via email (zo nodig schriftelijk) op de hoogte gehouden van alle ontwikkelingen Bea-T aangaande. Hierbij wordt gedacht aan b.v. optredens, nieuwe songs, wijziging oefenavonden etc.

8) Verhindering:

Bij verhindering tot het volgen van een repetitie dient daarvan tijdig melding worden gedaan bij

Brigitte 06-49824410, bij Emmy 06-41568278 of Marcel 06-26402463. Via mail is hiervoor ook de mogelijkheid: popkoorbea.t(at)gmail.com. Iedere oefenmiddag is er een Bea-Tkidz-agenda aanwezig waar tijdig afwezigheid in kan worden vermeld.

 

Februari 2015